Leverandøroppsett

For å kunne bruke Mystores modul for innkjøp og mottak må butikken være satt opp med leverandører og produsenter.

Innhold:

Oppsett av leverandører

Under "Produktkatalog" vil dere få opp ett nytt valg: "Leverandører".
Her må det opprettes leverandører som knyttes opp mot produsenter/merker.

NB! Leverandører er et krav for å bruke innkjøp/mottak. Har man ikke leverandører kan man heller ikke opprette innkjøpsordrer.

Om butikken tidligere har brukt resthåndtering og da satt opp leverandører kan dette gjenbrukes i modulen for innkjøp og mottak.

Her fyller dere inn relevant info som "Leverandørens navn" og velger hvilken produsent/hvilket merke, leverandøren skal knyttes opp mot. Leverandørens e-postadresse er den e-postadressen som vil motta innkjøpsordrene.


For å forsikre seg om at produkter blir bestilt hos rett leverandør er det viktig at hver produsent/merke kun knyttes opp mot én leverandør.
Om du har flere leverandører velger du den du bruker mest. For de andre leverandørene kan du overstyre ved behov.
Dette presenterer vi lengre ned på siden eller du kan lese mer om overstyring av leverandør her. 

Kunder kan nå bestille varer fra produsenter som er knyttet opp mot en leverandør, selv om disse varene ikke er på lager.
Disse ordrene vil automatisk bli lagt i innkjøp eller reservert på en allerede eksisterende innkjøpsordre. Dette kan du lese mer om her.

For å få frem info om status på varelinjene, må "Vis produktlinjer/produsent" være huket av.
Her er et eksempel på ordre:

Overstyre leverandør på produkt

En produsent kan kun være koblet opp mot én leverandør. Om en produsent er koblet opp mot flere leverandører er det ikke mulig å skille på hvor en automatisk innkjøpsordre skal opprettes. 

Ettersom flere ønsker å bestille samme produkt/produsent fra flere ulike leverandører, ofte. pga. pris eller utvalg, har vi gjort det mulig å overstyre leverandørvalg på produktnivå. 

I eksemplet under bruker vi Samsung for å illustrere hvordan dette henger sammen.Butikken er satt opp til at produsenten Samsung skal bestilles fra leverandøren "Elkjøp". Dette gjelder i 99% av tilfellene.

Butikken har derimot fått en bedre avtale på et spesifikt produkt fra en alternativ leverandør og ønsker å bestille kun dette produktet fra leverandør "Power".

Inne på produktet kan butikken velge å overstyre hvilken leverandør det skal bestilles fra. 

 

↓ Her ser vi at produsenten "Samsung", og produktet, automatisk har fått tildelt "Elkjøp" som leverandør, men man har mulighet til å overstyre om man ønsker å bestille produktet fra en alternativ leverandør. 
Skjermbilde 2021-03-05 kl. 10.13.34

Feilmelding ved flere leverandører

Om en produsent er koblet til flere leverandører vil det vises en varsel inne på produktkortet med liste, og link, til hver leverandør slik at man lett kan rydde opp i det: 

Skjermbilde 2021-03-05 kl. 10.20.00

Oversalg med "Avansert lagerstyring" aktivert

Med Avansert lagerstyring installert i nettbutikken vil du kunne bestemme hva som skal skje når en kunde kjøper et produkt som ikker er på lager. Her kan man tillate, eller ikke tillate oversalg, endre status, tekst m.m. Dette kalles lagergrupper. 

Skjermbilde 2021-03-08 kl. 13.13.07Om din bedrift bruker "Avansert lagerstyring" og har produsenter og produkter fra samme leverandør som både skal kunne overselges og ikke overselges er det viktig at valget om oversalg på leverandørkortet er satt til "Nei" slik at lagergruppene styrer hvilke produkter som kan, og ikke kan, overselges.

 

 

Eksempel:
Leverandøren "Bokhandler1" forhandler en bok som skal overselges og en annen bok som ikke skal overselges. Det lages da to lagergruppe; én som tillater oversalg og én som ikke tillater oversalg. I dette tilfellet er det viktig at leverandøren, Bokhandler1, har innstillingen "Skal oversalg av produkter fra denne leverandøren restnoteres" satt til Nei.

Hva om alle produkter skal overselges?
Om alle produsenter/produkter fra en leverandør skal overselges trenger man ikke å inkludere denne regelen i lagergruppen og kan dermed sette innstillingen på leverandøres til Ja.

Viktig! Om leverandøren er satt opp til å kunne overselge og det deretter blir laget en lagergruppe som ikke tillater oversalg vil ikke den lagergruppen ha effekt.

Hva om ingen produkter skal overselges?
Om ingen av produsenter/produkter fra en leverandør skal overselges trenger man ikke å inkludere denne regelen i lagergruppen og kan dermed sette innstillingen på leverandøren til Nei.

Produktet overselges selv om lagergruppen ikke tillater det, hva er feil?
Om du opplever at et produkt overselges selv om lagergruppen sier "Ikke tillat oversalg" er det mest sannsynlig fordi leverandøren er satt opp til å tillate oversalg. Sjekk på oppsettet av leverandøren at restnotering er satt til "Nei".

Oversikt over produkter uten lagergrupper

For forsiden finner man en oversikt over produkter som mangler lagergrupper. 
Under fanen "Sjekkliste" ser man linken "xx% av produktene er tilknyttet en lagergruppe". Klikk på denne og se en liste over alle produkter uten lagergrupper.

Tilknytte varegrupper via import

Om man har mange produkter som trenger å kobles til lagergrupper er det mulig å gjøre det via import. Les mer om import her.

Oversalg uten "Avansert lagerstyring" aktivert

Om man ikke har "Avansert lagerstyring" aktivert vil det være oppsettet på leverandørkortet som bestemmer hva som skal overselges. 
Det vil da ikke være mulig å skille på oversalg pr. produkt, kun pr. leverandør.

Om du ønsker å overselge produkter fra en leverandør settes feltet "Skal oversalg av produkter fra denne leverandøren restnoteres" til "Ja". Om du ikke ønsker å overselge produkter fra leverandøren settes feltet til "Nei".