Masseendring

Masseendringsverktøyet er et nytt, og kraftig, verktøy som lar deg finne et utvalg produkter og massebehandle disse via et utvalg "actions".

Innhold

Slik fungerer det!

Fra verktøyets hovedside kan du finne fram til produktene du vil endre via en rekke filter og søk. 
Alle filter kan kombineres for å gi et mest mulig spisset resultat over produkter. 

Om dette er et utvalg produkter du ofte bruker kan du lagre visningen til senere, enklere blir det ikke!

Hvordan behandle produktene

Når du har funnet produktene du vil oppdatere, eller endre, klikker du i avkryssingsboksen til venstre for å markere. Herfra kan du velge å markere alle i utvalget via den interaktive banneren i toppen. 
Når du har gjort det klikker du på knappen "Masseendring" og kommer videre til det vi kaller "actions".

Hvordan fungerer actions?

Actions er funksjoner, eller handlinger, som kan gjøres med et sett produkter. Her er alt fra endring av knapp og synlighet til mer avanserte actions som prisoppdatering, tilknytting av relaterte produkter m.m.

Gjør ønskede valg på action og klikk "Neste". Etter det må du bekrefte at du ønsker å utføre handlingen. Så snart handlingen starter vises en indikator som viser fremgangen. 

Du kan starte flere handlinger etter hverandre og de vil utføres en etter en. 

Når handlingen er utført kan du finne den igjen under "Oversikt" i menyen til venstre.

NB! Tiden det tar for en action å bli utført kan variere alt etter hvor mange butikker som har jobber i kø.

Oversikt med logg

Oversikten kan brukes til å holde kontroll på hvilke jobber som står i kø. Her får du også full kontroll over hvilke jobber som er fullført, hvilken bruker som har utført jobben og en liste over produkter som er endret.

I oversikten kan du også enkelt se hvilke jobber som er står i kø for å bli fullført. 

Filter og kolonner

Tilgjengelige filter

I toppen av nedtrekksmenyen for filter er det et søkefelt for å enkelt finne rett filter.

Bredde
Produktets bredde.
Disponibelt
Disponibelt antall på lager.
Endret dato
Sist produktet ble endret/oppdatert
Er produktpakke
Når valgt vises kun produktpakker
Fysisk lager
Fysisk antall på lager. Fysisk lager kan avvike fra disponibelt lager.

Har relaterte produkter
Når valgt vises kun produkter som har relaterte produkter.

Har tags
Når valgt vises kun produkter som har tags aktivert.
Har variant
Når valgt vises kun produkter som har varianter.
Høyde
Produktets høyde.
I aktiv kampanje
Når valgt vises kun produkter som ligger i aktiv kampanje.
Ingen produsent
Når valgt vises kun produktet som mangler produsent.
Kategori
Lar deg filtrere på én eller flere kategorier.
Lagt til dato
Lar deg filtrere på når produktet ble lagt til i produktkatalogen.
Lengde
Produktets lengde.
Leverandør
Filtrer produkter på hvilken leverandør de tilhører.
Pris (inn)
Filtrer på produktets innpris (fra - til).

Pris (ut)
Filtrer på produktets utpris ekskl. mva (fra - til).

Produsent
Lar deg filtrere produkter basert på produsent.
Synlig i POS
Når valgt vises kun produkter som er synlig i POS.
Synlighet
Lar deg filtrere på produktets synlighet (aktivt, skjult og deaktivert)
Tags
Filtrer produkter på én eller flere tags.
Tilbud
Når valgt vises kun produkter med tilbud aktivert.
Tilbud slutt
Lar deg filtrere produkter basert på tilbudsprisens sluttdato.
Tilhører ikke lagergruppe
Lar deg filtrere på produkter som ikke tilhører en spesifikk lagergruppe.
Tilhører lagergruppe
Lar deg filtrere på produkter som tilhører en spesifikk lagergruppe.
Type knapp
Filtrer utvalget basert på type produktknapp (kjøp, forhåndsbestill osv.)
Vekt
Filtrer utvalget basert på produktets vekt (i gram).
 

 

Tilgjengelige kolonner i oversikten

I oversikten over produkter kan man tilpasse hvilke kolonner man vil se samt sorteringen av disse.

Produktnavn
Produktets navn (kan ikke fjernes)
Synlighet
Viser om produktene er aktivt, skjult eller deaktivert

Kategorier
Viser hvilke kategorier produktene ligger i

Modell
Produktets artikkelnummer
Disponibelt
Disponibelt (salgbart) lager

Fysisk lager
Viser produktets fysiske lager

Produsent
Viser hvilken produsent produktene er koblet mot

Vekt
Produktets vekt

Moms (%)
Moms i prosent

Moms klasse
Viser hvilken momsklasse produktet er koblet mot
Ekstra kommentar
Notat lagt inn via "Ekstra produktinformasjon"
Ekstra modell
Artikkelnummer leverandør via "Ekstra produktinformasjon"
Lagerlokasjon
Lagerlokasjon lagt inn via "Ekstra produktinformasjon"
Tilbud
Viser om produktet er på tilbud
Lagergruppe
Viser hvilken lagergruppe produktet er i
Lagt til
Når produktet er opprettet

Tags
Viser eventuelle tags produktet har

Produktnavn
Produktets navn (kan ikke fjernes)
Pris (inn)
Produktets innpris
Pris (ut)
Produktets utpris
Profitt
Vis profitt på produktet i kroner

Sist endret
Når produktet sist ble endret