Oppsett og bruk av betalingsterminal

Denne artikkelen tar for seg de ulike betalingsterminalene vi tilbyr og hvordan de skal kobles til internett og datakasse appen, samt funksjoner.

Innhold

Om du alt har koblet terminalen til internett og datakassen, så kan du gå til følgende hjelpeartikkel for hjelp til feilsøking på din terminal.

V400M

Meny funksjoner

For og få tilgang til menyen:
Trykk først 9 og så på enter-knappen (grønn knapp). Passord: 0856

1. Nettverk
Under Nettverk setter man opp terminalen mot ditt trådløse nettverk, oversikt på IP-adresse og du kan sjekke tilkoblingsstatus.

2. Programvare
Her kan du velge å oppdatere programvare manuelt.

3. Konfigurasjon
Du kan her sjekke om du har siste oppdaterte programvare.

4. Totalbeløp
Du kan få oversikt på totalbeløp for din terminal, og velge å printe ut denne fra terminalen.

5. Transaksjoner
Du får her en oversikt over alle transaksjoner som gjøres på terminalen. Hvis det er kjøp du er usikker på om er blitt godkjent ved kortbetaling, kan du se status på transaksjonen.
"Approved" så er kjøpet godkjent. "Cancelled" vil si at kjøpet ikke har gått gjennom og blitt godkjent.

6. Slå AV. Dette slår av din terminal

Koble terminal til internett

Her er fremgangsmåte for å koble betalingsterminal til internett

 1. Koble terminalen til strøm med ladekabelen.
 2. Slå på terminalen ved å holde inne knapp med grønn runding(Enter) og vent til den er på. 
 3. Trykk først 9 og så på enter-knappen. Admin passord er: 0856 
 4. Skriv inn admin-PIN, 0856 og trykk Enter.
 5. Klikk på "Nettverk" og "WI-FI".
 6. Trykk på "+" tegne nederst på skjermen for å legg til ditt nettverk. 
 7. Skriv inn passordet til ditt nettverk og trykk enter. 
 8. For å sjekke at du er tilkoblet nettverk, skal det være en grønn runding nederst på wifi symbolet. 
 9. Betalingsterminalen er nå klar til bruk. 

Koble terminalen til datakasse appen

 1. Installer "Mystore Datakasse" på din iPad/iPhone.
 2. Gå inn i APPen "Datakasse" på din iPad/iPhone og logg inn på din butikk.
 3. Trykk på "Hovedmeny" oppe i venstre hjørne.
 4. Trykk på "Terminalinnstillinger"
 5. Trykk koble til terminal
 6. På neste bildet velger du "V400M"
 7. Da vil det komme opp et serienummer på skjermen som skal matche serienummeret på baksiden av din terminal.
 8. Om det matcher så trykk koble til og oppsetett er klart når grønt terminalikon vises øverst på din iPad og knappen "Kort" er grønn.

 

S1000

Meny funksjoner

For og få tilgang til menyen:
Trykk "tannhjul symbolet(Settings)"
Admin passord: 0856


1.
Device info
Her vil du finne informasjon om hvilken merchant konto terminalen er knyttet til, samt annen teknisk informasjon.
For å oppdatere programvare så trykk "Software version" og terminalen vil da lete etter nyeste versjon.

2. Nettverk
- Wi-Fi: Under Wi-Fi setter man opp terminalen mot ditt trådløse nettverk, oversikt på IP-adresse og du kan sjekke tilkoblingsstatus.

- Bluetooth: Her kan du koble eventuelle Bluetooth enheter. Vi har ingen ekstra utstyr som kobles via Bluetooth så dette vil være på eget initiativ og vi har ingen kundestøtte på slikt utstyr.

- Cellular: Om man har et SIM-kort i sin terminal så kan man sette opp internett tilkobling og gjøre endringer på mobilt nettverk her.

3. Config
Her kan du kjøre en factory reset på terminalen.

4. Apps
Dette menypunktet er ikke tilgjengelig og skal ikke brukes.

Terminalen kan slåes av og på ved bruk av AV/PÅ knappen på venstre side av terminalen. 

 

Koble terminal til internett

Her er fremgangsmåte for å koble betalingsterminal til internett

 1. Koble terminalen til strøm med ladekabelen.
 2. Slå på terminalen ved å holde inne AV/PÅ knappen på venstre side av terminalen.
 3. Trykk så "Tannhjul symbolet(Settings) > Network > Wi-Fi"
 4. Velg ditt nettverk og skriv inn passordet.
  Nettverket er tilkoblet når det står "Connected" under nettverksnavnet ditt.
 5. Betalingsterminalen er nå klar til bruk. 

 

Koble terminalen til datakasse appen

 1. Installer "Mystore Datakasse" på din iPad/iPhone.
 2. Gå inn i APPen "Datakasse" på din iPad/iPhone og logg inn på din butikk.
 3. Trykk på "Hovedmeny" oppe i venstre hjørne.
 4. Trykk på "Terminalinnstillinger"
 5. Trykk koble til terminal
 6. På neste bildet velger du "V400M"
 7. Da vil det komme opp et serienummer på skjermen som skal matche serienummeret på baksiden av din terminal.
 8. Om det matcher så trykk koble til og oppsetett er klart når grønt terminalikon vises øverst på din iPad og knappen "Kort" er grønn.

VX690

Denne terminalen har end of life den 01.01.2022.
Etter denne datoen så vil ikke Mystore supportere denne betalingsterminalen.


Meny funksjoner

For og få tilgang til menyen:
Trykk 9 og enter-knappen samtidig (grønn knapp med en pil). Passord: 0856

1. Nettverk
Under Nettverk setter man opp terminalen mot ditt trådløse nettverk, oversikt på IP-adresse og du kan sjekke tilkoblingsstatus.

2. Programvare
Her kan du velge å oppdatere programvare manuelt.

3. Konfigurasjon
Du kan her sjekke om du har siste oppdaterte programvare.

4. Totalbeløp
Du kan få oversikt på totalbeløp for din terminal, og velge å printe ut denne fra terminalen.

5. Transaksjoner
Du får her en oversikt over alle transaksjoner som gjøres på terminalen. Hvis det er kjøp du er usikker på om er blitt godkjent ved kortbetaling, kan du se status på transaksjonen.
"Approved" så er kjøpet godkjent. "Cancelled" vil si at kjøpet ikke har gått gjennom og blitt godkjent.

6. Slå AV. Dette slår av din terminal

Koble terminal til internett

Her er fremgangsmåte for å koble betalingsterminal til internett

 1. Koble den medfølgende baseenheten (ladestasjon) til strøm og sett terminalen i basen.
 2. Slå på terminalen ved å holde inne knapp med Grønn pil og vent til den er på. 
 3. Hold inne 9 og knapp med grønn pil (Enter) samtidig.
 4. Skriv inn admin-PIN, 0856 og trykk Enter.
 5. Klikk på "Nettverk" og "WI-FI".
 6. Trykk "Nettverk" og "Skann" og velg ditt nettverk fra listen.
  Sørg for at terminal og iPad/iPhone er på samme nettverk.
 7. Skriv inn passordet til ditt nettverk og trykk Enter. Bekreft passordet ved å trykke "OK"
  "Aktiverer profil" vil vises på skjermen.
 8. For å sjekke at du er tilkoblet nettverk, skal det stå et Grønt kryss/V foran nettverksnavnet.
 9. Betalingsterminalen er nå klar til bruk. 

Koble terminalen til datakasse appen

 1. Installer "Mystore Datakasse" på din iPad/iPhone.
 2. Gå inn i APPen "Datakasse" på din iPad/iPhone og logg inn på din butikk.
 3. Trykk på "Hovedmeny" oppe i venstre hjørne.
 4. Trykk på "Terminalinnstillinger".
 5. På betalingsterminalen gjør du nå følgende: Trykk på 9 og Enter samtidig
  Skriv inn admin-PIN, 0856, og trykk Enter.
 6. Klikk på "Nettverk".
 7. Klikk på Wi-FI og velg "3. TCP/IP settings".
 8. IP-adresse står øverst, denne skal du bruke i neste steg så noter den ned.
  Deretter trykker du på rødt kryss på terminalen til du kommer til forsiden hvor det står "Mystore"
 9. Skriv inn IP-adressen under "Terminal innstillinger" på iPad/iPhone. Trykk lagre.
 10. Oppsett er klart når grønt terminalikon vises øverst på din iPad og knappen "Kort" er grønn.
   

 

Feilsøking av terminaler

Se følgende hjelpeartikkel om du opplever problemer med terminalen.