Ordrehåndtering med modulen "Innkjøp"

Etter modulen aktiveres vil varelinjener i ordrebehandlingen få et oppdatert grensesnitt.

Hva betyr statusene og taggene? 

Innkjøpsordre

Når en vare overselges vil man på ordren kunne se hvilke innkjøpsordre varen ligger i, samt status på hver innkjøpsordre.

I eksemplet under ser vi at varelinjen har fått taggen Innkjøpsordre, som forteller oss at det er lagt til i en innkjøpsordre. Videre ser vi at varen ligger i innkjøpsordre "PO-NNA-00028" med status "Utkast". Dette betyr at varelinjen ligger i en innkjøpsordre som ennå ikke er sendt til leverandør. 

Bestilt

Om en vare som allerede er bestilt hos leverandør overselges vil varelinjen automatisk bli satt til bestilt. Ved mottak av innkjøpsordrer vil da denne ordren, og varelinjen, bli oppdatert og taggen endres til "Mottatt".

I eksemplet under ser vi at varelinjen har fått taggen Bestilt, dette forteller oss at varen allerede var å finne i en innkjøpsordre som er sendt til leverandør men ikke mottatt til lager. Dette ser vi også på statusen til innkjøpsordren, som er "Sendt".

Mottatt

Når en vare som er bestilt på en innkjøpsordre blir mottatt til lager vil taggen endre seg til "Mottatt". Den er da klar til å sendes til kunde. Ettersom innkjøpsordren da er avsluttet vil den ikke vises på varelinjen.

 

Flere innkjøp på samme varelinje

Èn varelinje kan inneholde flere innkjøp alt etter antall. Om en kunde f.eks. bestiller 3 stk. av samme vare hvorav 1 stk. allerede ligger i bestilling hos leverandør vil oppsettet se slik ut: 

Her ser vi også at forventet leveringsdato fremkommer, så lenge datoen er satt på innkjøpsordren.

Manuell reservasjon

Om du ønsker å knytte en ordrelinje uten reservasjon mot et innkjøp, eller flytte reservasjonen mellom innkjøpsordrer, er det mulig via funksjonen for manuelle reservasjoner. 

Til venstre for en ordrelinje uten reservasjoner finner man en knapp med et valg "Reserver på innkjøp". 
Med denne kan du velge å knytte ordrelinjen til en eksisterende innkjøpsordre eller opprette en helt ny innkjøpsordre.

Dette er spesielt praktisk om du har eldre varelinjer som du vil knytte mot innkjøp i den nye modulen, eller at du vil flytte reservasjonen til en annen innkjøpsordre.

Frigi reservasjon
Om ordrelinjen allerede er reservert i en innkjøpsordre kan man enkelt frigi denne reservasjonen ved å trykke på krysset til høyre for innkjøpsnavnet og deretter bekrefte valget.

Etter ordrelinjen er frigitt kan den reserveres manuelt ved behov.