Oversikt over gavekort (Gjeld)

I ditt kontrollpanel finner du en oversikt over dine aktive og utløpte gjeldsposter.

Gjeldsoversikten finner du under Rapporter > Gjeld i ditt kontrollpanel.

Listen her er sortert etter dato gjeldsposten er oppdatert, ikke når for eksempel et gavekort er solgt. Så om deler av verdien på gavekortet brukes, vil gavekortet havne på toppen av denne listen.

Denne rapporten er godt egnet til å bruke for å justere gjeld/endringer i gjeld i regnskapet.

Når du selger et gavekort, føres gavekortet som gjeld. Det er viktig å påpeke at et gavekort ikke er en betalingsmetode, du kan se på gavekortet som en rabattkode. Omsetningen kommer ikke før gavekortet faktisk blir brukt, eller utgår.

Eksempel på livssyklusen til et gavekort på 1000:
  1. Du selger gavekortet: 1000,-
  2. Du får en gjeld på: -1000,-
  3. Gavekortet blir brukt: 1000,-
Total omsetning på gavekortet: 1000-1000+1000=1000,-