Oversikt over gavekort (Gjeld)

I ditt kontrollpanel finner du en oversikt over dine aktive og utløpte gjeldsposter.

Gjeldsoversikten finner du under Rapporter > Gjeld i ditt kontrollpanel.

Listen her er sortert etter dato gjeldsposten er oppdatert, ikke når for eksempel et gavekort er solgt. Så om deler av verdien på gavekortet brukes, vil gavekortet havne på toppen av denne listen.

Denne rapporten er godt egnet til å bruke for å justere gjeld/endringer i gjeld i regnskapet.