Rapportering POS, Z-rapport og månedsrapport

Når kassasalget avsluttes etter stengetid genereres det en Z-rapport som oppsummerer salget i perioden kassen har vært aktiv. Her tar vi en gjennomgang av rapporten.

Z-rapport

Regnskapsføring

Utbetalingsrapport

Z-rapport

Når man starter kassasalget hver dag må det opprettes en sesjon. Dette gjøres ved å trykke på Start kassasalg via kassens hovedmeny (tre streker øverst i venstre hjørne). 

Når dagen avsluttes trykker man på Stopp kassasalg i det samme menypunktet. 

Når man trykker på Stopp kassasalg genereres det en Z-rapport som kan benyttes til dagsoppgjøres. Under ser man et eksempel på en Z-rapport.

Regnskapsføring

I tillegg til Z-rapporten har dere i kontrollpanelet tilgang til en månedsrapport for salget i datakassen i deres kontrollpanel. Denne finner dere ved å gå til Rapporter > Datakasse > Regnskapsrapport.

Utbetalingsrapport

Når pengene fra innløser utbetales vil det dukke opp detaljerte
utbetalingsrapporter i deres kontrollpanel.
Rapporter > Datakasse > Utbetalingsrapporter. Disse rapportene
inneholder blant annet transaksjonskostadene deres.


Eksempel på en utbetalingsrapport

En mer detaljert beskrivelse av utbetalinger kan dere lese her.