Dagsoppgjør - z-rapport

Når kassasalget avsluttes etter stengetid genereres det en Z-rapport som oppsummerer salget i perioden kassen har vært aktiv. Her tar vi en gjennomgang av rapporten.

 

 

Z-rapport

Når man starter kassasalget hver dag må det opprettes en sesjon. Dette gjøres ved å trykke på Start kassasalg via kassens hovedmeny (tre streker øverst i venstre hjørne). 

Når dagen avsluttes trykker man på Stopp kassasalg i det samme menypunktet. 

Når man trykker på Stopp kassasalg genereres det en Z-rapport som kan benyttes til dagsoppgjøres. Under ser man et eksempel på en Z-rapport.