Prisendring

Prisendring

Merk! Verktøyet må benyttes med forsiktighet, test alltid verktøyet først på et mindre antall produkter slik at du er sikker på at du forstår bruken.
Ved prisendring i prosenter blir det ikke samme sum om du endrer tilbake med samme prosent.
Hvis du f.eks. øker prisene med 25% og ønsker å sette ned prisene til utgangspunktet, må prisene justeres ned med 20%.

For å foreta prisendring av flere produkter, følg stegene under:

  1. Gå til Produktkatalog -> Prisendring
  2. Velg hvilke produkter som du ønsker å endre prisen på. Dette kan gjøres ved å velge «Produsent» og/eller «Kategori«, eller ved å velge eller søke opp artikkelnummer under
  3. Velg om prisen skal økes(+) eller minskes(-)
  4. Velg om prisen skal endres i prosent(%) eller med et beløp
  5. Fyll inn ønsket beløp eller prosentverdi
  6. Trykk på   for at endringene skal tre i kraft