Produkt og lageradministrasjon

  • Synkronisert lager
  • Produktadministrasjon
  • Varianter
  • Prisendringer
  • Kampanjer og tilbud

Synkronisert lager

Datakassen er et speilbilde av din nettbutikk. Produktene legges inn i samme kontrollpanel og vises i både nettbutikk og datakasse. Du kan velge å ha produkt som kun vises i datakassen og ikke i nettbutikken.

Lagerstatusen en synkronisert mellom datakasse og nettbutikk.

Produktadministrasjon

Her finner du en forklaring på hvordan du oppretter produkter i nettbutikken

 

Vise produker i Datakasse, men ikke nettbutikk 

Det er mulig å ha produkter aktive i Datakasse, men skjult i nettbutikk.
Hvis du ønsker at kun ha synlighet på produkt i nettbutikk og ikke kasse

For å skjule et produkt fra nettbutikk, men ha det synlig i kassesystem velg:

  • Synlighet: Skjult
  • Synlighet i kassesystem: Ja

 

Vise kategorier med produkter i Datakasse, men ikke nettbutikk 

Det er dessverre ikke støtte for å ha en hel kategori med produkter skjult fra nettbutikken, men synlig i Datakasse. For at en kategori skal vises i Datakasse må denne være aktiv i nettbutikken.
For å vise produkter som kun er synlige i Datakasse må disse ligge i en kategori som også er aktiv.

Varianter

Her finner du en forklaring på hvordan du legger inn varianter i nettbutikken

Prisendringer

Du kan registerer ulike priser på produkt i nettbutikk og datakasse. For å endre pris, gå til "Produkt". Prisendringer gjøres under "Salgspris" og "Butikkpris". Salgspris er pris for produkt i nettbutikk og i datakasse. "Butikkpris" er pris i datakassen.

Hvis du ikke gjør endringer i pris blir prisen automatiskt lik i nettbutikken og i datakassen. For å endre pris i datakassen, skriv inn pris i feltet "Butikkpris". 

Kampanjer og tilbud

Her kan du lese mer om kampanjer og tilbud