Opprette produkter

I denne artikkelen går vi stegvis gjennom opprettelsen av et produkt og andre valgmuligheter du har knyttet til produkter

Opprette nytt produkt

Produktinformasjon

Sortere produkter

Kopiere/flytte produkter

Aktivere/deaktivere produkter

Legge til tilbud på et produkt

Legge til avanse

Opprette nytt produkt

Nettbutikken din er bygd opp av de produktene du velger å selge.

For å legge til et nytt produkt i nettbutikken, følger du disse stegene:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Trykk på + Produkt


  Produktinformasjon
  På første side som dukker opp legger man til produktets informasjon. På bildet og listen under beskriver vi minimumsinformasjonen som må legges til for at produktet skal kunne selges. 
  • Navn
   Vises som produktnavn i nettbutikken
  • Synlighet
   Velg om produktet skal vises i nettbutikken eller ikke
  • Kategori
   Velg hvilke kategorier produktet skal vises 
  • Meravgift (MVA)
   Brukes til beregning av MVA. Benytt kun dersom du er MVA-pliktig.
  • Innkjøpspris: Normalt legges innkjøpspris inn eks.mva
  • Salgspris: Pris i nettbutikk
  • Butikkpris: Unik pris for datakasse hvis produkter skal ha ulik pris i nettbutikk og datakasse.
  • Produktets vekt (Gram)
   Brukes til beregning av fraktkostnader 
  • Produktets bilder
   Vises som produktbilder i nettbutikken 
  • Artikkelnummer
   Vi anbefaler på det sterkeste at dere benytter artikkelnummer på produktene deres. Disse må være unike på hvert produkt for å ha en effekt. Dere kan lese mer om viktigheten av dette her

4. Trykk på Opprett produkt for å lagre produktet.

Sortere produkter

Ved å sortere de forskjellige produktene i en kategori, vil man endre på rekkefølgen til produktene i nettbutikken. 

Dette kan gjøres slik:

 1. Gå til Produktkatalog > Produkter
 2. Velg kategorien med produktene som skal sorteres
 3. Trykk på Sorter
 4. Velg et av sorteringsalternativene eller flytt på produktene ved å klikke og dra produktet dit du ønsker. 
 5. Trykk på Lagre når du har flyttet produktene dit du ønsker. 

Kopiere/flytte produkter

Ved å kopiere produkter, kan man smertefritt legge det samme produktet i flere kategorier. Dersom man ikke ønsker at produktet skal være i flere kategorier kan man også flytte produktet. Dette gjøres slik:

 1. Gå til Produktkatalog > Produkter
 2. Finn produktet som skal kopieres/flyttes og trykk på Kopier eller Flytt
   
 3. Velg deretter om du vil flytte flere produkter ved å huke av på ønskede produkter. Velg deretter kategori som produktet skal flyttes til.


 4. Bekreft endringen ved å trykke på Kopier eller Flytt.

Stegene over er like om man skal flytte eller kopiere produkter.

Aktivere/deaktivere produkter

Dersom man har enkelte produkter som man ønsker å skjule eller vise i nettbutikken, kan man gjøre følgende:

 1. Gå til Produktkatalog > Produkter
 2. I listen med kategorier, velges kategorien hvor ønsket produkt ligger
 3. I listen med produkter, kan man smertefritt aktivere og deaktivere produktene ved å bruke På/Av- funksjonen. 

Produkter kan også aktiveres/deaktiveres direkte inne på produktsiden.

Legge til tilbud på et produkt

Slik legger du inn tilbud direkte på et produkt:

 1. Gå til Produktkatalog > Produkter
 2. Velg ønsket produkt i produktlisten
 3. Trykk på Rediger
 4. Trykk på «Tilbud» på redigeringssiden. Her kan dere velge følgende: 
  – Hvordan rabatten skal trekkes
  – Hvor mye som skal trekkes fra
  – Sluttdato for tilbudet

 5. Aktiver tilbudet:
 6. Trykk på Oppdater produktet eller Oppdater og lukk

Legge til avanse

Avanse er et påslag på innkjøpsprisen. Ved å sette avansen til en viss prosentverdi, vil utsalgsprisen automatisk tilsvare innkjøpspris + ønsket avanse.

For å sette på avanse på et produkt, gjør du følgende:

 1. Gå til Produktkatalog > Produkter
 2. Velg ønsket produkt i produktlisten
 3. Trykk på Rediger
 4. Trykk på avansesymbolet til høyre for innkjøpsprisen for å skru på avanse (NB! Avanse vil nå stå på ved opprettelse av neste produkt). Sett deretter en prosentverdi i avansefeltet.
 5. Trykk på Oppdater produktet eller Oppdater og lukk

Merk

Avansen som legges til her vil være lik for alle produkter i din nettbutikk. Per dags dato har vi ikke mulighet til å legge inn unik avanse på produktene.