Kjøpte produkter

Kjøpte produkter

Dette er en side som viser en oversikt over antall kjøp av de forskjellige produktene i nettbutikken. Oversikten vil være sortert synkende etter antall kjøp og vil dermed gi oss muligheten til å se akkurat hvor mye de forskjellige produktene selger.

   Mest besøkte produkter

Denne siden viser en liste over de mest besøkte produktene i nettbutikken. Listen er sortert etter besøkstallet.

   Produkter som kommer

Dersom vi har produkter i nettbutikken, men som vi ikke har på lager, kan vi velge å ha en forventet dato for når produkt vil være på lager. Denne siden viser oss en oversikt over de forskjellige produktene og deres forventede dato.


Kunder som har kjøpt produkter

Hvis du ønsker en oversikt på kunder som har kjøpt spesifikke produkter, kan du gå inn på produktet og velge - "Se kunder som har kjøpt dette produktet"