Reservasjoner / Allokering

Allokering lar deg enkelt tilpasse hvilken innkjøpsordre et oversalg er knyttet til.

Innhold

Manuell reservasjon / Allokere

Frigi reservasjon

Flytt reservasjon

Videodemo

Manuell reservasjon / Allokering

Om du ønsker å knytte en ordrelinje uten reservasjon mot et innkjøp, eller flytte reservasjonen mellom innkjøpsordrer, er det mulig via funksjonen for manuelle reservasjoner. 

Til venstre for en ordrelinje uten reservasjoner finner man en knapp med et valg "Reserver på innkjøp". 
Med denne kan du velge å knytte ordrelinjen til en eksisterende innkjøpsordre eller opprette en helt ny innkjøpsordre.

Dette er spesielt praktisk om du har eldre varelinjer som du vil knytte mot innkjøp i den nye modulen, eller at du vil flytte reservasjonen til en annen innkjøpsordre.

 

 

Frigi reservasjon

Om ordrelinjen allerede er reservert i en innkjøpsordre kan man enkelt frigi denne reservasjonen ved å trykke på krysset til høyre for innkjøpsnavnet og deretter bekrefte valget.

Etter ordrelinjen er frigitt kan den reserveres manuelt ved behov.

Flytt reservasjon

Om du ønsker å flytte reservasjonen til en annen innkjøpsordre kan dette gjøres uten å måtte frigi reservasjon først. 
Klikk på menyen (tre prikker) og velg flytt reservasjon. Deretter velger du blant tilgjengelige innkjøp eller oppretter et nytt.

HubSpot Video

Videogjennomgang

HubSpot Video