Salgsrapport pr. dag

Dette er en salgsrapport som enkelt tillater oss å se ordrer basert på time, dag, uke, måned eller år. Dermed kan vi lettvint se antall ordre, samt salgsinntekt pr. time, dag, uke, måned eller år. Under står det litt om de to funksjonene på siden.

Til venstre på siden har vi muligheten til å velge hvilke ordre som skal vises i rapporten, basert på ordrestatus. Ordrestatuser med grønt lys vil vises i rapporten, mens ordrestatuser med rødt lys vil ikke vises. Ved å trykke på grønt lys på en viss ordrestatus, vil rapporten inkludere ordre med den gitte statusen. Dersom vi derimot trykker på rødt lys, vil rapporten ekskludere ordre med den gitte statusen.

 

For å kunne se salgsrapport for time, dag, uke, måned eller år, har vi noen linker på siden som vil vise oss en ønsket rapport ved å trykke på dem: