Tar dere backup av nettbutikken?

Alle som har jobbet med datasystemer en stund vet hvor viktig det er med gode backuprutiner. Det hjelper lite å ta backup om man ikke kan være sikker på at viktig data kan gjenopprettes når uhellet først er ute.

Mystore.no har følgende rutiner for backup av data

Backup hver time

Kritisk data blir det tatt backup av hver time, dvs. ordrer og kunderegister.

Backup hver natt

Hver natt kjører vi backup på alle være servere, dette gjelder både filer og databaser. Vi lagrer en backup i datasenteret, samtidig som vi sender et backupsett ut av datasenteret, dette for å være sikret ved f. eks. brann eller andre naturkatastrofer. Daglige backuper lagres i 1-3 måneder før de slettes.

Kan jeg ta ut en backup selv?

Nei, vi har ikke løsninger som gir deg mulighet til å ta en fullstendig backup av dine data, men med vår app import/export CSV kan du hente ut ordre-, produkt- og kundedata i CSV/Excel-format.