Terminalen endrer IP-adresse

Terminalen er standard innstit på dynamisk IP-adresse. Dette kan skape problemer hvis terminalen mister kontakt med nettverket da den ikke automatisk kobler seg sammen med iPaden.

For å få terminalen til statisk IP-adresse, klikk Enter + 9 samtidig på terminalen. Slå inn 0856.
Velg 1. Nettverk / 2. Wifi / 1. TCP/IP settings. Klikk på den sorte knappen bak DHCP sånn at den står på "Off" og blir rød. IP-adressen er da statisk.