Test popupen i nettbutikken

Hvis du ønsker å prøve popupen i nettbutikken uten at kundene dine får se den, så er dette perfekt for deg.

Denne metoden gjør det mulig at du kan se popupen ved å bruke en spesiell adresse. I dette eksemplet sier vi at adressen til nettbutikken din er "www.minbutikk.no", og at man skal kunne se popupen når man besøker "www.minbutikk.no/?testpopup"

1 - Legg til regel

Du må først åpne popupen du ønsker å redigere. Deretter trykker du på "Settings" -> "Who" -> Add new rule. I det nye vinduet som kommer opp finner du "Address" og trykker "Select".

 

2 - Tilpass regelen

Vi ønsker å vise popupen ved å besøke "www.minbutikk.no/?testpopup".
Trykk på "Click here to add address", fjern innholdet, lim inn adressen og avslutt med å trykke "Enter" på tastaturet.

3 - Lagre og test popup

Du kan nå trykke på "Save & continue" og aktivere popupen. Når dette er gjort kan du besøke www.minbutikk.no/?testpopup for å se popupen. 

4 - Fjerne regelen

Hvis alt ser bra ut kan du fjerne regelen ved å trykke på krysse til høyre og avslutt med å lagre popupen.