Tilbud

Innholdsfortegnelse:

Legge til/redigere tilbud

 1. Gå til Produktkatalog -> Tilbud
 2. Bruk filtrene for kategori og/eller produsent for å lettere finne de aktuelle produktene
 3. Legg inn ønsket rabatt og sluttdato for rabatt øverst, for at tilbudet skal gjelde alle produktene i listen:

  Eller på det enkelte produktet, men merk da at prosent må markeres. Tall uten prosenttegn avslutningsvis vil bli ny pris :
 4. Trykk på  for å sette i gang tilbudene

 

Ved å bruke "Aktiver alle" eller "Deaktiver alle" til høyre på siden, kan du raskt sette på eller stoppe tilbud for alle produktene i listen. Grønt ikon indikerer om tilbudet er aktiv, rødt ikon om tilbudet er deaktivert. "Slett alle" fjernet alle tilbud og innhold i feltene.

Tilbudsjustering på enkelte produkter vil være bedre å utføre på produktsidene.
Se artikkelen under.

Legge til tilbud på et produkt:

 

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Velg ønsket produkt i produktlisten
 3. Trykk på 
 4. Trykk på «Tilbud» på redigeringssiden:
 5. Velg:
  – Hvordan rabatten skal trekkes
  – Hvor mye som skal trekkes
  – Sluttdato for tilbudet
 6. Aktiver tilbudet: 
 7. Trykk på