Tilleggsfrakt per produkt

Med denne appen får du et ekstra felt på produktene dine hvor du kan legge inn tilleggs-frakt. Prisen du legger til vil legges på den vanlige fraktprisen. Dette kan være greit å ha hvis du har enkelte produkter som skal ha en høyere pris.

Obs:

Det er ingen makspris på frakten som beregnes, så hvis en kunde kjøper ti forskjellige produkter som alle har frakttillegg, kan det bli et forholdsvis høyt beløp på frakt.

Her kan du bestille appen Tilleggsfrakt per produkt