Utvalgte produkter

Utvalgte produkter på forsiden vil vise de produktene som du har valgt å fremheve.

For å velge hvilke produkter du ønsker å fremheve, følger du disse stegene:

  1. Gå til Produktkatalog -> Utvalgte produkter
  2. Sørg for at «Vis utvalgte produkter på forsiden» står på «ON»:
  3. Bruk «Naviger til produktet» eller «Søk etter produkt» for å velge ønsket produkt

 

Ved å dra og slippe de forskjellige produktene, kan man velge hvordan produktene skal sorteres på forsiden.

Sjekk om innstillingene for Utvalgte produkter er aktivert under Konfigurasjon > Generelt > Produktvisning og at "Vis utvalgte produkter på forsiden" er satt til "Ja".