Utvidet leverandørstøtte

Utvidet leverandørstøtte gir støtte for å koble flere leverandører til samme produkt. Hver leverandør kan ha unik innpris, valuta og artikkelnummer.

Leverandøroversikt

Leverandøroversikten finner du i kontrollpanelet under Produktkatalog > Leverandører.

Oversikten er uendret fra tidligere men det er nå støtte for å definere leverandørens valuta, som da vil gjenspeiles på innkjøpsordre.

Man kan velge blant alle valutaene som er satt opp i butikken (Konfigurasjon > Innstillinger > Valuta):

Produktoppsett

Som tidligere har hver produsent en hovedleverandør. Det er denne leverandøren som primært brukes til å bestille varer. 

Nytt i den utvidede leverandørstøtten er at man kan knytte flere leverandører til et produkt. 
Dette gjøres via den nye "Leverandør"-fanen inne på et produkt. 

Valg på leverandør:

Hver leverandør kan ha unikt artikkelnummer og kost (innpris) i leverandørs valuta. 
Kost valuta regnes automatisk om til innkjøpspris i NOK basert på valutakursen du har satt i butikken.

Har man mer enn én leverandør kan man velge hvilken av disse som skal være hovedleverandør på produktet.

 1. Leverandørnavn
 2. Leverandørens artikkelnummer
  Om leverandør har et eget artikkelnummer på varen kan det legges inn her. 
  Artikkelnummeret vil vises på innkjøpet og i PDF/CSV som sendes til leverandør.
 3. Kost valuta
  Innkjøpsprisen på varen i leverandørens valuta. Når du legger til leverandør for første gang kalkuleres denne automatisk basert på innpris i NOK og valutakursen som er satt. 
  Man kan selv endre denne ved å taste inn ny kost valuta eller taste inn ny innkjøpspris i NOK. 
  Konverteringen går begge veier.
 4. Innkjøpspris i NOK
  Kost valuta konvertert til NOK basert på valutakursen.
 5. Hovedleverandør
  Velg hvilken leverandør som skal være hovedleverandør på det aktuelle produktet.
  Hovedleverandør er den leverandøren hvor automatiske innkjøpsordrer via oversalg blir opprettet.
 6. Fjern leverandør:
  Produktet må til enhver tid ha minimum én leverandør. Det er ikke mulig å fjerne hovedleverandør.

Legg til leverandør:

Ved å klikke på "Legg til leverandør" får du opp et nytt vindu for å velge leverandør. 
Her vil man øverst se alle leverandører som er knyttet til den valgte produsenten. I tillegg kan man velge å legge til leverandører som ikke er knyttet opp mot produsenten. Det gjør man ved å finne ønsket leverandør i nedtrekksmenyen "Alle leverandører" og velger den man vil ha.

Innkjøpsordre

Når man oppretter en innkjøpsordre på en leverandør med valuta vil man se en ny kolonne som viser innpris i valuta.

Om du ikke har satt innpris i valuta på produktet vil systemet automatisk regne dette ut for den aktuelle innkjøpsordren. 

Legg i innkjøp

Du kan legge produktet i innkjøp direkte fra produktsiden. 
Under fanen "Innkjøp" vil du få mulighet mulighet til å velge antall og hvilken leverandør det skal legges på.

Tabellen under viser hvilke innkjøp produktet allerede eksisterer i fordelt på alle leverandører som produktet er koblet mot.

Manuell reservasjon

Ved manuell reservasjon, eller allokering, fra ordre vil man først se alle tilgjengelige innkjøp varelinjen kan reserveres på. 
Også her vil alle tilknyttede leverandører vises: 

Om du fra vinduet over velger å opprette en ny innkjøpsordre må det først tas stilling til hvilken leverandør det skal opprettes på: 

Om varelinjen reserveres på en leverandør med en annen valuta enn standard vil "Kost valuta" benyttes. 
Om det ikke er definert en egen kost valuta vil innpris i nok konverteres til valuta. Da benytter valutakursen som er satt i kontrollpanelet. 

Om både "kost valuta" og "innpris i NOK" mangler vil produktet bli lagt i innkjøp med innpris 0,-