Vise produktdetaljer i kategorivisning

For å vise produktdetaljene (pris, lagerantall og artikkelnummer) må innstillingen aktiveres i produktkatalogen.

1. Logg inn i ditt kontrollpanel og klikk på "Produktkatalog".

2. Klikk på tannhjulet i toppen:

3. Sett innstillingen "Vis ekstra info om produktene i kategorivisningen" til Ja:

4. Trykk "Lagre"

5. Oppdater siden

Kategorivisningen inneholder nå tre nye felter med info om pris, lagerstatus og artikkelnummer: