Xledger

Om du har nettbutikk igjennom Mystore.no og bruker Xledger sitt ERP system er det mulig å sette opp en integrasjon mellom Mystore.no og Xledger.
I denne integrasjon kan ordrer overføres til Xledger og produkter synkroniseres mellom systemene.

Integrasjon som finnes mellom Mystore.no og Xledger er laget av en av våre partnere, Connectmyapps.

Mer informasjon om denne integrasjon finner du hos http://http://www.connectmyapps.com

Detaljert produktside: http://www.connectmyapps.com/applications/workflows/xledger?source=xledger&dest=mystore

 

Generelt om integrasjoner

Mange av våre integrasjoner finner du mer informasjon under Mystore Apps

De fleste av våre integrasjoner er laget av 3. part. Connectmyapps.com og Emonkey.no har spesialisert seg på integrasjoner mellom nettbutikker og ERP systemer.

 

Åpne APIer

Mystore.no har et åpent API som er kostnadsfritt å bruke. Ved å bruke APIet til din nettbutikk kan du integrere mot hvilket som helst system. Dokumentasjon til APIet finner du på følgende url.

Integrasjoner kan utvikles av 3. part