Administratorer og Grupper

Under Konfigurasjon > Administratorer viser det hvem har administratortilgang til din butikk.
Her kan du legge til, endre og fjerne administratorer.

Grupper og tilgangsnivå

Under Vis grupper får man opp gruppene og hvilke tilgangsnivå disse har. Det er mulig å endre på eksempelvis Markedsføringsansvarlig og Ekspeditør eller opprette en ny gruppe og justere tilgangen under "Tilgangsnivå"

Gi så de tilgangene som du ønsker for den spesifikke gruppen og velg "Lagre endringer"

Du kan så opprette nye brukere ved å velge "Ny administrator" og så velge hvilke gruppe denne personen skal tilhøre med de valgte tilgangsnivå som du har opprettet.