Bestillingssenter

Hva er bestillingssenter?

Bestillingsenteret er en integrasjon som automatisk lager bestillingslister til dine leverandører.

Appen består av 2 hovedelementer:

- automatisk filtrering av ordrestatuser slik at ordrer som er klar til plukk, automatisk havner på rett liste
- ordrer som mangler varer havner på egen ordrestatus

Denne integrasjon kan du bestille fra vår appside

Hvordan settes bestillingssenter opp?

I bestillingssenteret vil man få 3 nye ordrestatus "Krever bestilling", "Under behandling" og "Plukkordrer".

"Sett som standard for ordrer som krever bestilling" er en ordrestatus som automatisk settes på ordrer som inneholder varelinjer som skal bestilles:

"Sett som standard for ordrer som er under behandling" er ordrestatus som automatisk settes på ordrer som er bestilt. Med en gang du lagrer bestillingslisten i Bestillingssenteret vil ordrestatus endre seg:


"Sett som standard for plukkordrer" er en ordrestatus du setter på ordrer som er gjort varemottak på:

Produkt på ordre vil oppdateres til "Mottatt" og ordrestatus er satt til "Klar til plukk" i eksemplet under:

 

Under "Produktkatalog" vil dere få opp ett nytt valg: "Leverandører".
Dette valget lar dere opprette leverandører som knyttes opp mot deres produsenter/merker.

Her fyller dere inn relevant info som Leverandørens navn og velger hvilken produsent/hvilket merke, leverandøren skal knyttes opp mot. Hvis en leverandør har flere merker, kan man velge flere som knyttes opp mot samme leverandør.
Her er det viktig å sette nedtrekksmenyen for oversalg til "Ja", som vist på bildet under. Trykk så på "Lagre":

Kunder kan nå bestille varer fra produsenter som er knyttet opp mot en leverandør, selv om disse varene ikke er på lager.
Disse ordrene vil automatisk bli markert i ordrebehandlingen som "Restnotert" og ordren vil få en egen status "Ordrer som krever bestilling"
For å få frem info om restnotering, må "Vis produktlinjer/produsent" være huket av.
Her er et eksempel på ordre:

Hvis en ordre inneholder varer som både er på lager og ikke på lager, vil produktet som er i rest bli markert med "Restnotert" og sendes til Bestillingssenteret.
I eksempelet under vil 1 produkt gå direkte til Bestillingssenteret.

For å bestille disse produktene fra Leverandør, gå til "Ordrer/Kunder" "Bestillingssenter"

 

Her får dere full oversikt over ordre og produkter som krever bestilling, samt ordrer som venter på å motta varer fra leverandør - under "Aktive bestillinger". Her ligger en allerede sendt bestilling merket "Ola Nordmann".

Velg leverandør for å få muligheten til å lage en bestillingsliste:

Vi lager nå en bestillingsliste for ordre "10000000018"
Fyll inn navn for bestillingslisten, for så å trykke "Lagre bestillingsliste":

Bestillingslisten vil så legge seg under "Aktive bestillinger".
Her kan dere hente ut bestillingslisten i excel-format, for videresending til leverandør.
Det er også her man registrerer mottak, når produktene har kommet fra leverandøren:

Når du har valgt "Lagre bestillingsliste" vil ordrene automatisk bli markert i ordrebehandlingen som "Bestilt" og ordren vil få en ny status "Under behandling"

Når varene mottas fra Leverandør, må det registreres mottak.
Når dere registrerer mottak av produktet, kan dere se hvor mange som var bestilt,
samt angi hvor mange som faktisk er mottatt.
Velg så ordrestatus for ordrene.
I dette tilfellet setter vi "Klar til plukk" slik at de ansatte på lageret kan pakke produktene og sende til kunde.

Du vil nå se på ordren automatisk er markert i ordrebehandlingen som "Mottatt" og ordren har fått ny status "Klar til plukk".

Du kan så velge å endre ordrestatus til "Sendt" hvis dette er status for å fullføre ordren.I ordrebehandlingen vil ordrene nå bli oppdatert til at produktene er mottatt fra leverandør, samt at ordrene er "Sendt":

Ordrer med produkter som er på lager og ikke skal inn til Bestillingssenteret, vil legge seg i kontrollpanelet med ordrestatus "Ikke behandlet".