Fraktpris basert på postnr og vekt

For å få installert dette fraktalternativet går du til Konfigurasjon > Fraktmetoder.
trykk først:
"+LEGG TIL FRAKTALTERNATIV"

og trykk så "se flere alternativ"

"Fraktpris basert på postnr og vekt" gir dere mulighet til å tilpasse fraktprisen ut i fra hvor i landet dere skal sende varene.

Du kan legge inn 6 forskjellige prismatriser.

Legg inn vektintervall og hvilken pris som skal gjelde.
I eksempelet under er det lagt inn en egen prismatrise for postnummer fra 9000 til 9100.
Vekt er differensiert mellom 0 til 35kg, men med forskjellige fraktpriser. 
0-1999 - 63.2 (kr. 79,- inkl.mva.)
2000-9999 - 79.2 (kr. 99,- inkl.mva.)
10000-35000 - 119.2 (kr. 149,- inkl.mva.)
Husk punktum mellom desimaler, og ikke komma.

Bruk bindestrek for å sette ett postkodeintervall og «;» for å legge inn flere intervaller og/eller for å avslutte intervallene.