Hvilke lover og regler gjelder for nettbutikken min?

Når du driver netthandel er det en del lover og regler som må følges.

Det er Forbrukerombudet som har tilsyn med næringsdrivendes markedsføring og kontraktsvilkår.
Les nyttig informasjon om e-handel på Forbrukerombudets nettside

Legg spesielt merke til: