Import/Eksport av excel fil.

Med denne appen får du mulighet til å importere og/eller eksportere produktinformasjon fra ditt kontrollpanel. Dette åpner for at oppretting og redigering av produkter kan massebehandles.

I kontrollpanelet finner du to verktøy, et vanlig import/eksport-verktøy og et som er spesielt laget for lagerstyring. 

Filtyper som støttes er .csv, .xls og .xlsx

Det er ikke mulig å importere eller eksportere varianter.

Hvordan importere en fil

Dette verktøyet finner du under produktkatalog > importer fra excel/CSV (teksten kan variere)

Du kan enten lage en fil helt fra scratch eller eksportere en fil først og deretter endre på denne. Navn på kolonner er ikke så nøye, så lenge du selv vet hvor de forskjellige skal. Når du importerer en fil må du velge de forskjellige kolonnene til de riktige verdiene.

Rad nummer 1 må være tittel på kolonnene.

Kolonner som kan importeres

Artikkelnummer (v_products_model)

Filen baserer seg på artikkelnummer, derfor er det viktig at alle produktene har dette på plass. Importerer du et artikkelnummer som ikke eksisterer i butikken så vil et nytt produkt opprettes, hvis artikkelnummeret allerede eksisterer så vil dette produktet bli overskrevet. 

Importerer du et produkt uten å skrive inn artikkelnummer så vil et nytt produkt opprettes uten artikkelnummer, men du får ikke endret dette gjennom en ny import med mindre du legger til et artikkelnummer.

Produktnavn (v_products_name_1)

Produktets navn.

Produktbeskrivelse (v_products_description_1)

Beskrivelsen kan være litt knotete å jobbe med i en importfil. Hvis du eksporterer en fil der beskrivelser allerede er på plass så vil du se at det følger med en del html kode og kolonnen kan generelt inneholde enormt mye data. Du kan skrive beskrivelsen rett fram med ren tekst, da vil denne komme inn på produktet uten formatering.

URL (v_products_url_1)

Teksten på denne er litt misvisende. Her kan du legge inn link til en produsent, dette er ikke det som blir adressen til produktet.

Tittel (v_products_page_title_1)

Dette er tittelen som siden til produktet får, hvis denne er blank så vil produktets navn bli tittel.

Meta-beskrivelse (v_products_meta_description_1)

Meta-beskrivelsen er en usynlig tekst som kan legges til på produktene under fanen for SEO. Google og andre søkemotorer kan lese denne teksten, men i de siste årene har dette blitt nedprioritert til fordel for produktnavn, beskrivelse og andre mer relevante felt.

Bilde (v_products_image)

Her kan du skrive inn filnavnet på bildet som skal knyttes opp til produktet. For eksempel bilde.jpg

Appen lar deg ikke laste opp bilder, disse må lastes opp via kontrollpanelet eller FTP.

Sortering (v_products_sort_order)

Ønsker du å sortere produktene dine kan du gjøre dette her. Dette gjøres med siffer, de produktene med lavest tall kommer først i sorteringen.

Enhet (v_products_enhet)

Ikke i bruk

Underbilder (v_products_subimage1 til v_products_subimage6)

Her kan du skrive inn filnavnet på bildet som skal knyttes opp til produktet. For eksempel bilde.jpg

Appen lar deg ikke laste opp bilder, disse må lastes opp via kontrollpanelet eller FTP.

Utpris (v_products_price)

Pris på produktet eks. mva.

Eventuelle desimaler skrives med punktum, ikke komma.

Innpris (v_products_in_price)

Innpris på produktet eks. mva.

Eventuelle desimaler skrives med punktum, ikke komma.

Lagerstatus (v_products_quantity)

Antall av produktet som er på lager.

Produktets vekt (v_products_weight)

Vekten på produktet i gram.

Dato produktet blir tilgjengelig (v_date_avail)

Dersom du bruker funksjonen som gjør at kundene dine kan forhåndsbestille produkter så kan denne brukes for å legge inn dato produktet blir tilgjengelig.

Dato produktet ble lagt til (v_date_added)

Dersom dette feltet er tomt så vil datoen du kjører import bli lagt til.

Dette feltet kan brukes til å "lure" systemet litt, eksempler på dette er om du bruker dato for sortering, eller om du ønsker å vise nyhetsbanner på produktet litt lengre.

Kategori-bilde (v_categories_image_1)

Her kan du skrive inn filnavnet på bildet som skal knyttes opp til kategorien. For eksempel bilde.jpg

Appen lar deg ikke laste opp bilder, disse må lastes opp via kontrollpanelet eller FTP.

Kategori (v_categories_name_1_1)

Dette feltet er svært viktig, hvis feltet er blankt så vil produktet importeres, men hverken du eller kundene dine vil finne det. Hvis du skriver en kategori/kategori-sti som ikke eksisterer så vil denne bli opprettet ved import.

Formatering:
hovedkategori/underkategori/underkategori2;

Det er viktig å ha semikolon på slutten for å "avslutte" stien. Du kan legge produktet i flere kategorier ved å dele opp de forskjellige kategori-stiene med semikolon. Eks:

Sko/damesko/sneakers;Sko/herresko/sneakers;

Produsent (v_manufacturers_name)

Produsenten som produktet skal knyttes opp mot. Skriver du en produsent som ikke eksisterer så vil denne opprettes ved import.

Skatteklasse (v_tax_class_title)

Denne kan skrives på 3 forskjellige måter:

Slik det står i kontrollpanelet, f. eks. MVA 25%

25%

25

Status (v_status)

Bestemmer om produktet skal være aktivt eller deaktivert. Tar kun i mot et blankt felt, Active eller Inactive. Er feltet blankt vil produktet være aktivt.

Hva gjør jeg dersom import timer ut?

En timeout betyr at serveren brukte for lang tid og avsluttet jobben, dersom dette skjer må du dele opp filen du prøver å importere. Vi anbefaler at du reduserer størrelsen til 100 rader per fil.