Import/Eksport Produkt CSV

Et verktøy for å massebehandle produkter

Om appen

Importer

Eksporter

Oppretting av produkter med varianter

Kolonner som kan importeres

Eksport av Excel/CSV-fil

Beregne lagerverdi

Import av lagergrupper

 

 

Om appen

Med denne appen får du mulighet til å importere og/eller eksportere produktinformasjon fra ditt kontrollpanel. Dette åpner for at oppretting og redigering av produkter kan massebehandles.

I kontrollpanelet finner du to verktøy, et vanlig import/eksport-verktøy og et som er spesielt laget for lagerstyring.

Filtyper som støttes er .csv, .xls og .xlsx

Det er mulig å importere eller eksportere varianter.

Velg menyvalg "Produktkatalog"-> "Import/Eksport Produkt CSV"

Du har nå 4 muligheter:

 1. Importer (standard valg) 
 2. Import Historikk (viser tidligere importer)
 3. Eksporter (eksporter alle produkter til XLS eller CSV)
 4. Eksport Historikk (viser tidligere eksporter)

 

Importer

Gir deg mulighet til å følge en veileder for å laste opp en fil som skal importeres og koble datafeltene i denne filen til produktene i din butikk. Du har her mulighet til å gjenbruke maler fra tidligere importer som  i praksis gjenbruker koblingen i feltene du satte da du lagret den aktuelle malen.

Steg 1:
Last opp XLS/CSV-filen du ønsker å importere. 

Steg 2:
Har har du følgende felter.

 

 • Velg metode for import: Her har du følgende valg: "Bare oppdatere eksisterende produkter" og «Oppdater eksisterende og lag nye produkter».

• Tidligere lagrede importmaler: Har kan du velge om du vil knytte opp feltene manuelt eller gjenbruke en mal du har lagret fra en tidligere import.

• Velg hvilket språk importfilen skal ha: Hvis du har flere språk installert i din butikk så kan du velge hvilket språk importen skal gjelde for.

Steg 3:
I dette steget får du kontrollert importen før den starter. Du får lagret en import-mal, noe som er veldig nyttig hvis du skal importere flere filer med lik struktur.

 

Import Historikk

Denne siden viser tidligere importer som har blitt gjort via appen.
Hver import viser status, eventuelle feil og dato.

 

Eksporter

Ved hjelp av denne tjenesten kan du enkelt eksportere alle produktene i din nettbutikk.
NB! For nettbutikker med mange svært mange produkter kan generering av eksportfilen ta noe tid.
Mens den genereres kan du gjøre andre ting i kontrollpanelet.

 

Eksport Historikk

Denne siden viser tidligere eksporter som har blitt gjort via appen.
Hver eksport viser status, eventuelle feil, dato og "Last ned"-knapp slik at eldre eksporter kan lastes ned på nytt.

 

Oppretting av produkter med varianter

For å opprette produkter med varianter må du legge til en kolonne i excel/csv-skjemaet for «artikkelnummer basisprodukt». Slik at basisproduktet (hovedproduktet) får ett unikt artikkelnummer og variantene får hver sitt unike artikkelnummer. Merk at variantene må opprettes først via Produktkatalog > Varianter. «Lagerstyring» må hukes av. Altså må du ha lagerstyring på variantene hvis du ønsker å opprette varianter via excel/csv.

Velg import-metode «Oppdater eksisterende og lag nye produkter»


Eksempel 1: Produkt med én varianttype (Str):

Eksempel 2: Produkt med to varianttyper (Str og farge):

 

Kolonner som kan importeres

 • Artikkelnummer
  Filen baserer seg på artikkelnummer, derfor er det viktig at alle produktene har dette på plass. Importerer du et artikkelnummer som ikke eksisterer i butikken så vil et nytt produkt opprettes, hvis artikkelnummeret allerede eksisterer så vil dette produktet bli overskrevet.

  Importerer du et produkt uten å skrive inn artikkelnummer så vil et nytt produkt opprettes uten artikkelnummer, men du får ikke endret dette gjennom en ny import med mindre du legger til et artikkelnummer.

  Maks 32 tegn i artikkelnummeret.

 • Navn
  Produktets navn.

 • Produktbeskrivelse
  Beskrivelsen kan være litt knotete å jobbe med i en importfil. Hvis du eksporterer en fil der beskrivelser allerede er på plass så vil du se at det følger med en del html kode og kolonnen kan generelt inneholde enormt mye data. Du kan skrive beskrivelsen rett fram med ren tekst, da vil denne komme inn på produktet uten formatering.

 • Innkjøpspris
  Innpris på produktet eks. mva.
  Eventuelle desimaler skrives med punktum, ikke komma.
 • Salgspris (eks. MVA)
  Pris på produktet eks. mva.
  Eventuelle desimaler skrives med punktum, ikke komma.
 • Tilbudspris - gjelder kun ved eksport
  Eventuell tilbudspris på produktet.

 • Tilbudsstatus - gjelder kun ved eksport
  Er tilbudet aktivet eller deaktivert? 
  1 = Aktivert
  0 = Ikke aktivert

 • Produktets vekt (Gram)
  Vekten på produktet i gram.
 • Disponibelt lager
  Disponibelt lager er lagerbeholdningen etter man trekker fra reserverte varer. 
  Det anbefaler å bruke "Fysisk lager" om man har dette tilgjengelig. 

 • Merverdiavgift (MVA)
  Denne kan skrives på tre forskjellige måter:

  Slik det står i kontrollpanelet(skatteklasse), f. eks. MVA 25, alternativt du kan skrive 25% eller bare 25.

 • Kategori
  Navnet på kategorien produktene skal legges i.
  Dette feltet er svært viktig, hvis feltet er blankt så vil produktet importeres, men hverken du eller kundene dine vil finne det. Hvis du skriver en kategori/kategori-sti som ikke eksisterer så vil denne bli opprettet ved import.

  Formatering:
  hovedkategori/underkategori/underkategori2;

  Det er viktig å ha semikolon på slutten for å "avslutte" stien. Du kan legge produktet i flere kategorier ved å dele opp de forskjellige kategori-stiene med semikolon.
  Eks: Sko/damesko/sneakers;Sko/herresko/sneakers;

 • Kategoribilde URL
  Her kan du skrive inn filnavnet på bildet som skal knyttes opp til kategorien. For eksempel bilde.jpg
  Appen lar deg ikke laste opp bilder, disse må lastes opp via kontrollpanelet eller FTP. Følgende artikkel tar for seg opplasting til FTP.

 • Strekkode (GTIN)
  Produktets strekkode, 13 siffer.

 • Opprinnelsesland
  Landet hvor produktet er produsert.
 • Produsent
  Produsenten som produktet skal knyttes opp mot. Skriver du en produsent som ikke eksisterer så vil denne opprettes ved import.
   
 • Bilde 1-8
  Her kan du skrive inn filnavnet på bildet som skal knyttes opp til produktet. For eksempel bilde.jpg
  Appen lar deg ikke laste opp bilder, disse må lastes opp via kontrollpanelet eller FTP.

  Bilde 2 til bilde 8 blir underbilder.

 • Synlighet
  Bestemmer om produktet skal være aktivt, skjult eller deaktivert.
  Her er det mulig å sette synlighet ved å importere "Aktivt", "Skjult" og "Deaktivert" eller det tallet som indikerer statusen:
  • Aktivt = 1
  • Skjult = 2
  • Deaktivert = 0
 • Sortering
  Ønsker du å sortere produktene dine kan du gjøre dette her. Dette gjøres med siffer, de produktene med lavest tall kommer først i sorteringen.
 • Dato opprettet
  Dersom dette feltet er tomt så vil datoen du kjører import bli lagt til.

  Dette feltet kan brukes til å "lure" systemet litt, eksempler på dette er om du bruker dato for sortering, eller om du ønsker å vise nyhetsbanner på produktet litt lengre.
 • Dato tilgjengelig
  Dersom du bruker funksjonen som gjør at kundene dine kan forhåndsbestille produkter så kan denne brukes for å legge inn dato produktet blir tilgjengelig.
 • Enhet
  Import av enhet, slik som "stk.", "pk." osv.
 • Lagerlokasjon
  Hvor produktet ligger på ditt lager, f.eks. rad og hyllenr. Dette krever APP'en ekstra produktinformasjon.

 • Artnr leverandør
  Leverandørens artikkelnummer. Dette krever APP'en ekstra produktinformasjon.
 • Notat
  Notat på produktet.

 • Produkt URL
  URL til produktsiden for produktet. Hvis du ikke importerer denne så genereres det en slug lik:  Siste ledd i denne URL'en (produktnavn) kan redigeres.

 • Side-tittel/meta-tittel
  Dette er tittelen som siden til produktet får, hvis denne er blank så vil produktets navn bli tittel.

 • Meta-beskrivelse
  Meta-beskrivelsen er en usynlig tekst som kan legges til på produktene under fanen for SEO. Google og andre søkemotorer kan lese denne teksten, men i de siste årene har dette blitt nedprioritert til fordel for produktnavn, beskrivelse og andre mer relevante felt.

 • Meta-nøkkelord
  Nøkkelord i meta-teksten

 • Produsent URL
  Teksten på denne er litt misvisende. Her kan du legge inn link til en produsent, dette er ikke det som blir adressen til produktet.
 • Artikkelnummer basisprodukt
  Dette er artikkelnummeret til basisproduktet/hovedproduktet hvis man har varianter. Dette benyttes kun hvis du skal opprette produkter med varianter. For oppdatering av produkter og varianter bruker man kolonnen Artikkelnummer (Model Number).

  Importerer du et artikkelnummer som ikke eksisterer i butikken så vil et nytt produkt opprettes, hvis artikkelnummeret allerede eksisterer så vil dette produktet bli overskrevet.

  Importerer du et produkt uten å skrive inn artikkelnummer så vil et nytt produkt opprettes uten artikkelnummer, men du får ikke endret dette gjennom en ny import med mindre du legger til et artikkelnummer.

 • Produkt Varianter Navn 1-3
  Her setter man inn variant navn, f.eks "Størrelse"

 • Produkt Variant Verdi 1-3
  Her setter man inn variantens verdi, f.eks "Large"

 • Produkt Variant Pristillegg 1-3
  Her setter man inn variantens pristillegg (eks. mva.).
  F.eks om størrelse "Large" koster 50,- ekstra fyller man inn den ekstra prisen i pristillegg.
  Husk at priser er eks. mva.
 • Produkt Variant Innkjøpspris
  Innkjøpspris pr. variant

 • Fysisk lager
  Med "Fysisk lager" kan du importerte antallet du fysisk har på lager.
  Systemet tar høyde for reservasjoner og korrigerer det disponible lageret.
  Om du eksempelvis importerer 10 stk. til fysisk lager og har 1 stk. produkt reservert i ordre vil systemet selv vise disponibelt lager som 9 stk.

  Dette vil si at du kan nullstille lageret ved å importere antall 0 og importen vil fortsatt beholde reservert antall slik at disponibelt lager blir korrekt.

  Dette kan bl.a. brukes for manuell varetelling hvor lageret må nullstilles først.

  Fysisk lager er kun tilgjengelig for kunder som har "Lagerstyring med historikk" installert.

 • Lagergruppe ID
  Med denne kan man knytte produkter opp mot lagergrupper om man har "Avansert lagerstyring" installert i butikken sin.
  Les mer om lagergrupper og import her.  

 • Produkt sist oppdatert
  Datoen da produktet sist ble oppdatert.

Eksport av Excel/CSV-fil

Ved hjelp av denne tjenesten kan du enkelt eksportere alle produktene i din nettbutikk.
NB! For nettbutikker med mange svært mange produkter kan generering av eksportfilen ta noe tid. Mens den genereres kan du gjøre andre ting i kontrollpanelet.

Eksporten inneholder de samme feltene som støttes i import bortsett fra "Lagergruppe ID". 

 

Beregne lagerverdi

Ved å åpne eksport-filen i f.eks Excel eller Google Sheets kan du beregne verdien på din lagerbeholdning.
Da multipliserer du cellen "Innkjøpspris" med "Fysisk lager" og får da lagerverdien på produktet. Summer så lagerverdien på alle produktene.
Dette skal kun gjøres på produkter med positivt antall i "Fysisk lager", m.a.o. ikke produkter som har minus på lager.

NB! For å få korrekt lagerverdi må alle produkter ha innkjøpspris. Dette er opp til hver enkelt butikk å holde oppdatert.

 

Eksempel på beregning
I videosnutten (GIF) under har vi benyttet eksport fra nettbutikken og åpnet denne i Google Sheets. For å gjøre etterarbeidet enklere har vi fjernet flere kolonner som ikke er nødvendig for å regne ut verdien på lageret. 

NB! Videoen har overskrifter på engelsk. Product cost er "Innkjøpspris" og Product Stock On Hand er "Fysisk lager".

 

Import av lagergrupper

En nylig oppdatering gjorde det mulig å importere lagergrupper til flere produkter på samme tid. 
Import av lagergrupper krever at man har "Avansert lagerstyring" installert og at lagergruppene er satt opp på forhånd i kontrollpanelet. 

Steg 1: Slik finner du ID på lagergruppene dine.
Gå inn på et produkt i kontrollpanelet ditt > Klikk på fanen "Lagergrupper" > Velg ønsket lagergruppe. 
Du vil da se et felt med "Gruppens ID". Dette nummeret fylles inn i eksportfilen.