Jeg er ikke momspliktig, hvordan skrur jeg av MVA i butikken?

Hvis du ikke er momspliktig, legger du inn Merverdiavgift (MVA) til 0 % på alle produkter.
Dette gjør du under fanen "Generelt" på produktene. Når din nettbutikk blir MVA-pliktig, kan du ta kontakt på kundeservice@mystore.no og be om at MVA-klasse 0 % endres til 25 %.

Hvis du ønsker å beholde dine priser uten endring, må prisene justeres ned med 20 %.

Næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret, når omsetning og uttak som er omfattet av merverdiavgiftloven (avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning) til sammen har oversteget 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder.