Kategorier og underkategorier

Opprette ny kategori

Underkategorier

Sortere kategorier

 

Opprette ny kategori

Kategorier brukes for å gi kunden en mer oversiktlig navigering i nettbutikken. Du kan både opprette hovedkategorier, og underkategorier under hovedkategorier.
Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å ha produkter i en hovedkategori som har underkategorier.


For å legge til en ny kategori, gjør du følgende:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Trykk på "+KATEGORI"
 3. Fyll inn ønsket informasjon:
 • Kategoriens navn
  Blir benyttet som kategorinavn i nettbutikken

 • Synlighet
  Velg om kategorien skal vises i nettbutikken

 • Underkategori av
  Velg om kategorien skal være en ny hovedkategori eller en underkategori av en annen kategori

 • Rekkefølge
  Skriv inn ønsket rekkefølge i forhold til andre kategorier. Benytt tallverdier fra 0 og opp, hvor «0» vil legge seg øverst/lengst til venstre i nettbutikken

 • Bilde
  Brukes til å visualisere kategorien i nettbutikken.

4. Trykk på "Lag ny kategori"

Du har nå opprettet en hovedkategori som du kan opprette produkter i.

Underkategorier

En underkategori legger du til under hovedkategori. Du kan f.eks. ha "Dame" eller "Herre" som hovedkategori, og underkategori som kalles "Sko".
Da oppretter du en underkategori.

Hvis du vil opprette en underkategori gjør du følgende:

 1. Trykk på "+KATEGORI"
 2. Fyll inn ønsket underkategorinavn og unik kategori-id (kategori-id fylles automatisk ut og merkes med en grønn V, men viktig å sørge for at denne er unik)
 3. Velg så hvor underkategori skal opprettes under i felt "Underkategori av"
 4. Trykk så på "Lag ny kategori"

Hvis man oppretter en underkategori under en hovedkategori som inneholder produkter, vil man få opp en feilmelding. Da er man nødt til å flytte produktene fra hovedkategori og over til en annen hovedkategori uten underkategori, eller direkte over til en underkategori.

I eksempelet under ligger det produkter i hovedkategori som har en underkategori.
Da får man mulighet til å flytte disse produktene ut av hovedkategorien og over til en underkategori eller en hovedkategori uten underkategorier.

For å gjøre det velger du "Flytt" og så velger du hvilken kategori produkt(ene) skal flyttes over til.

Sortere kategorier

Ved å sortere de forskjellige kategoriene, vil man endre på rekkefølgen til kategoriene i nettbutikken. Dette kan gjøres slik:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Finn ønsket kategori i kategorilisten og trykk på "Endre":
   
 3. Skriv inn den ønskede verdien på «Rekkefølge«. Benytt verdier fra 0 og opp, hvor 0 vil bli den første kategorien i rekkefølgen:
   
 4. Trykk på 

Hvis du skal opprette produkter og varianter se videre i vårt hjelpesenter på disse to artiklene:
https://support.mystore.no/hc/no/articles/115007676687-Produkter
https://support.mystore.no/hc/no/articles/115007676727-Varianter