Kan jeg legge inn flere valutaer?

Ja, i Mystore har vi støtte for flere valutaer i nettbutikken. Følg veiledningen under for å legge inn valuta.

Valuta legges inn via Konfigurasjon > Innstillinger > Valuta

Oppsett for valuta, eksempel Sverige.

Legg inn verdien som er gjeldende per i dag og svensk valuta vil aktiveres for svenske kunder.
Det er ikke automatisk oppdatering av valutaverdier i vårt system.
Når verdien legges inn må det eksempelvis være følgende oppsett: 1.00000000
Altså åtte desimaler etter punktum.

PS! Kursene oppdateres ikke automatisk. Hvis ønskelig må du oppdatere de manuelt.

Oppsettet for Sverige

Tittel: Svenske kronor

Kode: SEK

Symbol til venstre: [tomt]

Symbol til høyre: ,-

Desimaltegn: ,

Tusentegn: .

Desimaler: 2

Verdi: Her legger du inn valuta for det aktuelle landet ift standard valuta (som oftest NOK). Husk 8 desimaler etter punktum! 

Vis 0 desimaler i butikk: Velg dette om du vil vise desimaler på pris i nettbutikken

Vis desimaler i kasse: Velg dette om du vil vise desimaler i kasse