Legge inn valuta

Hvis du ønsker å legge inn valuta, kan du gjøre dette under Konfigurasjon > Innstillinger > Valuta.


Eksempel på valutaoppsett ser du under for Svenske Kroner.
Det blir en manuell jobb og oppdatere denne valutaverdien.
Legg inn verdien som er gjeldende per i dag og svensk valuta vil aktiveres for svenske kunder.
Det er ikke automatisk oppdatering av valutaverdier i vårt system.
Når verdien legges inn må det eksempelvis være følgende oppsett: 1.00000000
Altså åtte desimaler etter punktum.Oppsettet for Sverige blir da:
Tittel: Svenske kronor
Kode: SEK
Symbol til venstre:
Symbol til høyre: ,-
Desimaltegn: ,
Tusentegn: .
Desimaler: 2
Verdi: Her legger du inn valuta for det aktuelle landet. 
Vis 0 desimaler i butikk: Velg dette om du vil vise desimaler på pris i nettbutikken
Vis desimaler i kasse: Velg dette om du vil vise desimaler i kasse