Månedsrapporter

Månedsrapporten henter ut alle ordrer/fakturaer i en valgfri periode, og summerer omsetning basert på mva-klasser og betalingsmetoder. Ved hjelp av filter og visningsvalg får du finjustert ordreutvalget og ordreinformasjon.

Rapporten finner du under Rapporter > Månedsrapporter

Øverst på siden finner vi tre viktige funksjonerDe tre filtrene fungerer slik:

  1. Velg ordrestatus: Her kan velge hvilke ordrestatuser som skal være grunnlag for ordreutvalget du ønsker å se. Du kan velge flere statuser.
  2. Velg sortering: Her kan du velge om perioden skal være en spesifikk måned, velge periode basert på dato, eller velge et ordreutvalg basert på fakturanummer (fra, til)
  3. Velg ønsket måned og år, spesifikk periode eller fakturanummer

Under disse funksjonene har vi en rekke vis/skjul-valg: 

Disse valgene gjør rapporten mer oversiktlig og spesialtilpasset ved at vi kan skreddersy informasjonen som skal vises eller skjules i rapporten. På denne måten får du kun nødvendig informasjon/data fremstilt.

Filtrer på statusoppdatering vil være nyttig for å få tidspunktet ordren ble oppdatert til nåværende status. F.eks hvis du filtrerer på ordrestatus "sendt" og vil ha tidspunktet betalingen ble aktivert, altså tidspunktet du oppdaterte ordren til "sendt". 

Merk: Hvis ordrer i valgt periode endres i ettertid, vil dette påvirke rapporten.

 

For å få en mer korrekt rapport, kan du opprette faktura/regnskapsbilag på alle ordrene når du ferdigstiller ordren. Dette vil låse ordren til en fakturadato og et fakturanummer, da du kan velge å se fakturanummer, sortere på fakturadato og om så kun vise fakturaer i månedsrapporten. 

Integrasjonen mot Tripletex vil forenkle å ta ut en månedsrapport, da det automatisk opprettes faktura på ordren når/hvis du overfører ordrene som "faktura" til tripletex.