Nyhetsbrev

For å oppnå høy kvalitet på nyhetsbrevene anbefaler vi integrasjon mot Mailmojo eller Mailchimp

Hvis du ønsker mer informasjon om funksjonalitet og muligheter, kan du kontakte leverandørene direkte på https://mailmojo.no/ eller https://mailchimp.com/contact/