Oversikt over gavekort (Gjeld)

 

Alle gavekort er også spesifisert under "Rapporter" - "Gjeld".

Listen her er sortert etter dato gjeldsposten er oppdatert, ikke når for eksempel et gavekort er solgt. Så om deler av verdien på gavekortet brukes, vil gavekortet havne på toppen av denne listen.

Denne rapporten er godt egnet til å bruke for å justere gjeld/endringer i gjeld i regnskapet.