Hvordan legge til PayPal

Her får du veiledning til å hente ut nødvendige API-nøkler som du trenger for å bruke PayPal som betalingsmetode i Mystore

Logg deg på PayPal-kontoen din


- Velg Profil> Profil og innstillinger.
- Klikk Mine salgsverktøy. Merk: I noen land kan dette vises som Mine selgerinnstillinger.
- Klikk på Oppdater ved siden av API-tilgangen.
- Klikk på Request API-legitimasjon under NVP / SOAP API-integrasjon.

Hvis du allerede har generert en API-signatur, vises "Vis API-signatur". 
Klikk på dette alternativet for å vise eller fjerne din eksisterende API-signatur.

Hvis du allerede har generert et API-sertifikat, vises "Vis API-sertifikat". 
Klikk det alternativet for å vise eller fjerne det eksisterende API-sertifikatet.
Merk: Hvis du blir bedt om å bekrefte PayPal-kontoen, følger du instruksjonene på skjermen.

Velg ett av følgende alternativer, og klikk deretter Agree and Submit.
- Request API Signature - Klikk på knappen.
- Forespørsel API-sertifikat - Klikk på knappen.

PayPal genererer API-legitimasjonene dine på følgende måte:
- API-signatur-legitimasjon inkluderer et API-brukernavn, API-passord og signatur, som ikke utløper. 
- PayPal skjuler disse verdiene som standard for ekstra sikkerhet. 
- Klikk Vis eller Skjul for å bytte mellom å vise eller gjemme dem.

Når du er ferdig, klikker du Ferdig.

Legitimasjon for API-sertifikat inkluderer et API-brukernavn, API-passord og sertifikat, som utløper automatisk etter tre år. Klikk på Last ned sertifikat for å lagre API-sertifikatet på skrivebordet ditt.

Mystore kontrollpanel

Legg inn detaljene i betalingsmodulen PayPal Checkout Express som du finner via Konfigurasjon > Betalingsmoduler

Det som skal legges inn er altså API-brukernavn, API-passord og API-signatur

PayPal i Klarna Checkout

Ønsker du at PayPal skal være et betalingsvalg i Klarna Checkout? Kontakt kundeservice så kan vi aktivere visning av PayPal i Klarna Checkout. Merk at installasjonen beskrevet ovenfor må være utført.