Opprette produkter

Opprette nytt produkt

Sortere produkter

Kopiere/flytte produkter

Aktivere/deaktivere produkter

Legge til tilbud på et produkt

Legge til avanse

Opprette nytt produkt

Nettbutikken din er bygd opp av de produktene du velger å selge.

For å legge til et nytt produkt i nettbutikken, følger du disse stegene:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Trykk på
 3. På siden som dukker opp, fyller du inn minimum følgende informasjon:


 • Navn
  Vises som produktnavn i nettbutikken
 • Synlighet
  Velg om produktet skal vises i nettbutikken eller ikke
 • Kategori
  Velg hvilke kategorier produktet skal vises 
 • Meravgift (MVA)
  Brukes til beregning av MVA. Benytt kun dersom du er MVA-pliktig.
 • Innkjøpspris: Normalt legges innkjøpspris inn eks.mva
 • Salgspris: Pris i nettbutikk
 • Butikkpris: Pris i Datakasse
 • Produktets vekt (Gram)
  Brukes til beregning av fraktkostnader
   
 • Produktets bilder
  Vises som produktbilder i nettbutikken 


  Artikkelnummer
  Produktene bør ha artikkelnummer, både i forhold til Klarna og ordrebehandling og ved behandling i Datakasse.

4. Trykk på 

 

 

 

Sortere produkter

Ved å sortere de forskjellige produktene i en kategori, vil man endre på rekkefølgen til produktene i nettbutikken. 

Dette kan gjøres slik:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Velg kategorien med produktene som skal sorteres
 3. Trykk på 
 4. Velg et sorteringsalternativ eller flytt på produktene ved å klikke på ønsket produkt, dra det til ønsket plass og slippe: 
 5. Trykk på 

Kopiere/flytte produkter

Ved å kopiere produkter, kan man smertefritt legge det samme produktet i flere kategorier. Dersom man ikke ønsker at produktet skal være i flere kategorier kan man også flytte produktet. Dette gjøres slik:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Finn produktet som skal kopieres/flyttes og trykk på   eller 
 3. Velg deretter om du vil flytte flere produkter ved å huke av på ønskede produkter. Velg deretter kategori som produktet skal flyttes til:

 4. Bekreft endringen ved å trykke på   eller 

Aktivere/deaktivere produkter

Dersom man har enkelte produkter som man ønsker å skjule eller vise i nettbutikken, kan man gjøre følgende:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. I listen med kategorier, velges kategorien hvor ønsket produkt ligger
 3. I listen med produkter, kan man smertefritt aktivere og deaktivere produktene ved å bruke «ON/OFF»- funksjonen: 

Legge til tilbud på et produkt

 

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Velg ønsket produkt i produktlisten
 3. Trykk på 
 4. Trykk på «Tilbud» på redigeringssiden:
 5. Velg:
  – Hvordan rabatten skal trekkes
  – Hvor mye som skal trekkes
  – Sluttdato for tilbudet
 6. Aktiver tilbudet: 
 7. Trykk på 

Legge til avanse

Avanse er et påslag på innkjøpsprisen. Ved å sette avansen til en viss prosentverdi, vil utsalgsprisen automatisk tilsvare innkjøpspris + ønsket avanse.

For å sette på avanse på et produkt, gjør du følgende:

 1. Gå til Produktkatalog -> Produkter
 2. Velg ønsket produkt i produktlisten
 3. Trykk på   
 4. Trykk på avansesymbolet til høyre for innkjøpsprisen for å skru på avanse (NB! Avanse vil nå stå på ved opprettelse av neste produkt). Sett deretter en prosentverdi i avansefeltet:   
 5. Trykk på