Socket strekkodeleser

Innhold i denne artikkelen:

  • Koble til strekkodeleser
  • Får ikke koblet til strekkodeleser til iPad
  • Tastatur kommer ikke opp på iPad når strekkodeleser er tilkoblet

Koble til strekkodeleser 

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Slå på Bluetooth på iPad

Innstillinger - bluetooth - på

Slå på strekodeleser

Koble til strekkodeleser

Trykk på CHS[xxxxxx] som kommer opp som enhet under Bluetooth - vil stå tilkoblet når klar til bruk

 

Jeg får ikke koblet til strekkodeleser til iPaden

 Hvis du ikke får koblet til strekkodeleseren til iPaden, gjør du følgende:

Tables can't be imported directly. Please insert an image of your table which can be found here.

Reset strekkodeleser ved å scanne strekkode nr. 1

Sett den i riktig modus ved å scanne strekkode nr. 2

Koble strekkodeleser til iPad

 

Får du ikke scannet disse kodene gå til brukerveiledning og skriv denne ut. Brukerveiledning Scan først kode nederst til venstre på side 20, deretter kode øverst til venstre på side 18.


Tastatur kommer ikke opp på iPaden når strekkodeleser er tilkoblet

Dobbelklikk raskt på den "lille" knappen på strekkodeleseren, så vil tastaturet komme opp på iPaden. Det anbefales å bruke et Bluetooth-tastatur til iPad når man bruker strekkodeleser. Har man ikke strekkoder og strekkodeleser i butikken er det ikke nødvendig.