Tar dere backup av nettbutikken?

Alle som har jobbet med datasystemer en stund vet hvor viktig det er med gode backuprutiner. Det hjelper lite å ta backup om man ikke kan være sikker på at viktige data kan gjenopprettes når uhellet først er ute.

Mystore.no har følgende rutiner for backup av data:

  • Backup hver time
    Kritisk data blir det tatt backup av hver time, dvs. ordrer og kunderegister.
  • Backup hver natt
    Hver natt kjører vi backup på alle være servere, dette gjelder både filer og databaser. Vi lagrer en backup i datasenteret, samtidig som vi sender et backupsett ut av datasenteret, dette for å være sikret ved f. eks. brann eller andre naturkatastrofer. Daglige backuper lagres i 1-3 måneder før de slettes.

Kan jeg ta ut en backup selv?

Nei, vi har ikke løsninger som gir deg mulighet til å ta en fullstendig backup av dine data, men med vår app import/export CSV kan du hente ut ordre-, produkt- og kundedata i CSV-format.