Utbetalingsrapport - Datakasse

Utbetalingsrapport finner du under Rapporter > Datakasse > Utbetalingsrapport

Her er en forklaring til rapporten:

 

Når det gjelder transaksjonsgebyr på kr. 1,- trekkes dette når transaksjonen skjer.

I løpet av en mnd. trekkes 2,75%. Ved månedsavslutning gjøres det en avregning hvis omsetningen i butikken har vært høyere enn innslagspunktet for transaksjonsgebyret. Eksempelvis:
150.000,- i omsetning, da er det trukket 2,75% hele måneden, men butikken skal ha 2.49% i transaksjonsgebyr for denne måneden.
Da vil mellomlegget mellom 2,75% og 2,49% tilbakeføres til konto, og som vil vises på utbetalingsrapport. 
Det tar 3 virkedager fra transaksjonstid til Visa/Mastercard frigjør pengene.
Da vil utbetalingen komme på første utbetaling fra oss. 

Årsaken til at transaksjonsgebyr ikke er likt antall transaksjoner på utbetalingsrapportene:
La oss si du en dag har hatt 40 transaksjoner, men det er bare 30 av disse som kommer på neste utbetaling. For de siste 10 ble ikke innløst innen et visst tidspunkt.
Gebyret på 1,- trekkes direkte, så på neste rapport vil det stå at det er 40,- i transaksjonsgebyr, selv om det bare er 30 som er innløste og utbetalte.